MAIN oznamuje předběžný odhad výsledků za 4.kvartál 2018

20 Led

podle předběžného odhadu Main Street za čtvrté čtvrtletí roku 2018 čistý investiční výnos (NII) činí 0,68 až 0,69 USD za akcii. Předběžný odhad společnosti Main Street ve čtvrtém čtvrtletí roku 2018, rozdělitelný čistý investiční výnos („DNII“), který je NII před nepeněžním a výdajem na kompenzaci na základě akcií, činí 0,71 až 0,72 USD za akcii. Předběžné odhady NII na akcii a DNII na akcii zahrnují jednorázovou výhodu ve výši přibližně 0,03 USD za akcii spojenou s nižšími provozními náklady.

Předběžný odhad DNII ve výši 0,71 až 0,72 dolaru na akcii nebo 0,68 až 0,69 dolaru na akcii, upravený o jednorázovou výhodu ve výši 0,03 USD za akcii, výrazně přesahuje jak běžné měsíční dividendy vyplacené za čtvrté čtvrtletí roku 2018 ve výši 0,585 USD za akcii, tak předtím poskytovaný rozsah pokynů DNII pro čtvrté čtvrtletí roku 2018 mezi 0,63 USD a 0,65 USD na akcii.

Předběžný odhad čisté hodnoty aktiv („NAV“) na akcii společnosti Main Street k 31. prosinci 2018 činí 24,04 až 24,14 dolarů. Po úpravě za pololetní doplňkovou dividendu vyplacenou v prosinci 2018 ve výši 0,275 USD na akcii představuje pokles o přibližně 0,28 USD na 0,38 USD na akcii (1,1% na 1,5%) z vykázané hodnoty NAV na akcii ve výši 24,69 USD k 30. září, 2018.

Společnost Main Street odhaduje, že pokles čistých aktiv na akcii je způsoben především čistými nerealizovanými odpisy souvisejícími s investicemi do portfolia středního trhu a soukromého úvěru, což společnost Main Street věří, je z velké části důsledkem rozšíření rozpětí úvěrů na středním trhu během 4-tého kvartálu.

Federální daňové zacházení s dividendami z roku 2018 – pro akcionáře z jiných států než USA (dále jen „akcionáři mimo USA“) v regulované investiční společnosti („RIC“), jako je Main Street, jsou osvobozeni od srážkové daně z USA na “ úrokové dividendy a krátkodobé kapitálové zisky v souladu s oddíly 871 (k) a 881 (e) IRC. Kromě toho jsou i neameričtí akcionáři v RIC osvobozeni od americké srážkové daně z dlouhodobých kapitálových zisků.

Společnost Main Street vyplatila dividendy ve výši 2,85 USD na akcii, které lze připsat na daňové účely do roku 2018, přičemž přibližně 62,1% těchto dividend se týkalo dividend s „úrokem“, krátkodobých kapitálových zisků a dlouhodobých kapitálových zisků.

Cesta slona: tedy bude následovat vratka v podobě 62,1% ze sražených 15%. V mém případě to je celých 0,63 USD 🙂

https://ir.mainstcapital.com/press-releases/detail/2508

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *