Aktuální stav investice

Přehled investičního portfolia:

NázevVklad [CZK]Vklad [EUR]Hodnota [CZK]Hodnota [EUR]Zisk [CZK]Zisk [EUR]
95 2423 712105 4374 10110 195389
Akcie76 6892 98985 2983 3198 609330
Via invest9 28936210 04639075728
Mintos9 26436110 09339282931

 

 Přehled výnosů v procentech za rok 2019:

Investiceledenúnorbřezendubencelkem
akcie0.23%0.46%0.25%0.3%1.24%
Via invest0.86%0.79%0.73%0.75%3.13%
Mintos0.39%1.79%0.55%0.51%3.24%

 

Vývoj celkového měsíčního příjmu [CZK, EUR]

 

Vývoj měsíčního příjmu dle jednotlivých investic [CZK, EUR]

 

 

Porovnání celkové hodnoty portfolia a vkladu [CZK, EUR]