Aktuální stav investice

Přehled investičního portfolia:

NázevVklad [CZK]Vklad [EUR]Hodnota [CZK]Hodnota [EUR]Zisk [CZK]Zisk [EUR]
89 9573 508102 2453 96312 288456
Akcie72 6892 83483 6583 24210 969 408
Via invest8 6463379 27235962622
Mintos8 6223369 31536169325

 

 Přehled výnosů v procentech za rok 2019:

Investiceledenúnorbřezencelkem
akcie0.23%0.46%0.25%0.94%
Via invest0.86%0.79%0.73%2.38%
Mintos0.39%1.79%0.55%2.73%

 

Vývoj celkového měsíčního příjmu [CZK, EUR]

 

Vývoj měsíčního příjmu dle jednotlivých investic [CZK, EUR]

 

 

Porovnání celkové hodnoty portfolia a vkladu [CZK, EUR]