AT&T (T)

Čistý příjem / Net Income [USD mil]

 

Zisk na akcii / Earnings Per Share [USD]

 

Dividendy / Dividends [USD]

 

Výplatní poměr / Dividend Payout Ratio [%]

 

Volný peněžní tok na akcii / Free Cash Flow Per Share [USD]